myFirst Fone R1s

Gọi điện và dung lượng viễn thông không giới hạn cho con bạn

Insta Wi

Tạo và in nhãn dán đặc sắc

BC Wireless Lite

Gọi điện và dung lượng viễn thông không giới hạn cho con bạn

Sketch Book

Chỉ 1 lần nhấn đơn giản để lưu lại tác phẩm của con bạn

3dPen Make

Tạo mô hình 3D. Mang lại sức sống cho tác phẩm của bé

Insta 2

Camera in nhanh với len selfie tích hợp

Camera 3

Nâng tầm kỹ năng nhiếp ảnh của con bạn